Høring om TV-2 regionernes vedtægt

Høring over bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.

Kulturministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder i offentlig høring, med henblik på gennemførelse af bestemmelser om tilsyn og sanktioner.

Høringsfrist:
Fristen for at indgive høringssvar er d. 30. november 2018. 

Https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62367