Høring over forslag til lov om ændring af arkivloven

Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om ændring af arkivloven i høring. Lovforslaget har til formål at gennemføre en ret for borgere til indsigt i egne oplysninger, som er opbevaret på et offentligt arkiv. Der henvises til høringsmaterialet samt lovforslagets bemærkninger for en yderligere uddybning.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er fredag den 6. marts 2020.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen.dk