Høring over forslag til lov om ændring af ophavsretsloven

Implementering af direktivet om forældreløse værker og ændring af § 35.

Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om ændring af lov om ophavsret i høring. Formålet med lovforslaget er dels at implementere direktivet om forældreløse værker, som blev vedtaget under dansk formandskab, dels at ændre ophavsretslovens § 35 så den tilpasses den teknologiske udvikling og de nye muligheder for tredjemands udnyttelse af radio- og fjernsynsudsendelser. 

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er fredag den 8. november 2013.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen.dk