Høring over forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri

Ny udlodningsmodel sendes i høring

Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri i høring. Lovforslaget implementerer den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017. Der henvises til høringsmaterialet samt lovforslagets bemærkninger for en yderligere uddybning.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er mandag den 18. august 2017. 

Hent høringsmaterialet på høringsportalen.dk