Høring over lovforslag om afskaffelse af medielicensen

Kulturministeriet har i dag sendt udkast til lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven, personskatteloven, lov om social pension m.v. i offentlig høring.

Lovforslaget har til formål at gennemføre den politiske aftale af 16. marts 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Finansieringen af institutioner som DR og de regionale TV 2-virksomheder ændres fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering, hvilket vil ske gradvist over en overgangsperiode. Som følge deraf vil der ske en mindreregulering af personfradraget. Derudover indføres en mediecheck til pensionister, der i dag er berettiget til nedsat licens. Reglerne om opkrævning m.v. af medielicens ophæves pr. 1. januar 2022.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen.dk

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er den 14. august 2018.