Høring over lovforslag om gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023

Kulturministeriet har i dag sendt udkast til lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven (gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023) i offentlig høring.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en medieaftale for 2019-2023. Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af denne medieaftale i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Med lovforslaget foreslås det bl.a.:

  • at forenkle radio- og fjernsynslovens generelle bestemmelser om, hvilke foretagender der udøver public service-virksomhed i Danmark,
  • at ændre reglerne for udpegning af DR's bestyrelse,
  • at udvide kulturministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om de regionale TV 2-virksomheder til også at omfatte tilsyn og sanktioner,
  • og at indføre en bemyndigelse til at udbyde nye public service-kanaler m.v.

Frist for indsendelse af høringssvar til kulturministeriet er den 14. august 2018