Høring over ny bekendtgørelse om biblioteksafgift

Fra den 1. januar 2018 vil det være muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Bekendtgørelsen har bl.a. til formål at beskrive de nærmere regler for fordelingen af biblioteksafgift.

Den 9. maj 2017 vedtog Folketinget en ny lov om ændring af lov om biblioteksafgift. Den gør det bl.a. muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Det følger af loven, at kulturministeren fastsætter de nærmere regler om ydelser af afgiften for e-bøger og netlydbøger.

Kulturministeren har i dag sendt et forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift i høring med frist den 25. august 2017. Forslaget har bl.a. til formål at udmønte principperne i den nye lov om biblioteksafgift, som gør det muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. I den forbindelse foreslås det ligeledes, at der oprettes en særlig pulje for indlæsere af netlydbøger.

Samtidig foreslås en række ændringer af administrativ karakter, herunder at Udvalget til fordeling af rådighedsbeløbet for Billedkunst nedlægges, og at fordelingen fremover foretages af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Se forslaget til bekendtgørelse på Høringsportalen.dk

Yderligere oplysninger

Kontorchef Annette Bach, aba@remove-this.slks.dk
Fuldmægtig Lasse Lau Nielsen, lln@remove-this.kum.dk