Høring over sendemuligheder i DAB-blok 2

Radio- og tv-nævnet gennemfører nu en høring over et revideret udkast til bekendtgørelse om udbud af ledige sendemuligheder i DAB-blok 2. Det reviderede bekendtgørelsesudkast afspejler medieaftalen for 2012-2014.

Yderligere oplysninger om høringen og link til høringsmaterialet findes på Kulturstyrelsens hjemmeside