Høring over udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Implementering af direktivet om forældreløse værker.

Kulturministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker i høring.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af den hjemmel til at udstede regler om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker, som følger af Lov nr. 741 af 25. juni 2014 om ændring af lov om ophavsret. Hovedformålet med loven er at implementere direktivet om forældreløse værker.

 

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er mandag den 20. oktober 2014.  

Se høringsmaterialet på høringsportalen.dk