Høring over udkast til bekendtgørelser om gennemførelse af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet)

Kulturministeriet har i forlængelse af lovforslag om gennemførelse af AVMS-direktivet, der blev fremsat af kulturministeren for Folketinget den 5. februar 2020, sendt en række udkast til bekendtgørelser i høring.
Bekendtgørelserne har til formål at gennemføre de nærmere regler fra direktivet og lovforslagets hovedpunkter. Direktivet skal være gennemført senest den 19. september 2020.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er den 25. maj 2020.
Se høringsmaterialet på Høringsportalens hjemmeside.