Høring over udkast til lovforslag om gennemførelse af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester

Kulturministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film i høring.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktivet om audiovisuelle medietjenester. Direktivet skal være gennemført senest den 19. september 2020.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er tirsdag den 3. december 2019.

Se høringsmaterialet på Høringsportalens hjemmeside.