Høringssvar om medieaftalen og afskaffelse af medielicensen

Kulturministeriet sendte to lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven m.v. i offentlig høring hen over sommerferien. De to lovforslag er lovforslag om gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 og lovforslag om gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Høringsfristen var den 14. august 2018.

Høringerne er nu afsluttede og de indkomne høringssvar kan læses herunder. 

Kulturministeriet vil nu udarbejde et høringsnotat, der vil blive oversendt til Folketingets Kulturudvalg og lægges på Høringsportalen senest samtidig med fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget i Folketingets åbningsuge. I høringsnotatet vil ministeriet forholde sig til bemærkningerne i de modtagne høringssvar. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16