Huskunstnerordningen fortsætter

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på kulturområdet for finanslovsåret 2010. Aftalen sikrer blandt andet, at Huskunstnerordningen fortsættes til og med 2013. Der afsættes 41,6 mio. kroner til Huskunstnerordningen over en ny fireårig periode.

Ordningen er Statens Kunstråds vigtigste støtteordning for børn og unge, og rådet har indtil videre støttet knap 500 huskunstnerprojekter. 
 
Formålet med Huskunstnerordningen er at fremme børn og unges møde med kunst i dagligdagen. Børnene deltager selv i den skabende eller kreative proces og får mulighed for at se, hvordan en kunstner arbejder og tænker. Med Huskunstnerordningen kan vuggestuer, børnehaver, dagplejere, folkeskoler, privatskoler, SFO/fritidshjem samt efterskoler, specialskoler, gymnasier og HF få tilknyttet en professionel kunstner i en kortere eller længere periode – alt fra 3 timer til 12 måneder. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-19 år, og over 15.000 børn og unge har siden 2004 deltaget i et huskunstnerprojekt. Over 600 professionelle kunstnere inden for musik, litteratur, billedkunst og scenekunst indgår i huskunstnerdatabasen hos Statens Kunstråd. 

Kulturminister Carina Christensen siger:
"Huskunstnerordningen har været med til at sikre god og kvalitetsorienteret kunstformidling til børn og unge i hele landet i de sidste fire år. Jeg er meget glad for, at vi i den nye finanslovsaftale afsætter midler til, at ordningen kan videreføres i de kommende fire år, så børn og unge fortsat tidligt i deres liv får mulighed for at møde den professionelle kunst."
 
Se den samlede oversigt for Finanslov 2010
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Karin Marcussen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 39 66
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 63 64 21