Hvordan skaber vi tryggere rammer for børn og unge online? Kulturministeren spørger nu befolkningen

Kulturminister Joy Mogensen lancerer i dag kampagnen www.trygtid.dk for at debattere de største udfordringer i børn og unges onlineliv med befolkningen. Hvad skal politikerne, myndighederne og forældre gøre bedre?

Fake news, deling af krænkende indhold, misbrug af persondata, digital mobning, selvskade, shitstorme og ulovlig markedsføring mod børn. Vores moderne medievirkelighed afføder udfordringer, som bekymrer politikere og forældre verden over. Børn og unge er nemlig ekstra udsatte, da en stor del af deres sociale liv, dannelse og færden foregår på sociale medier og i digitale spiluniverser.

Med kampagnen ”Trygtid.dk – børn og unge online”, vil kulturminister Joy Mogensen høre befolkningen om deres holdninger til og løsninger på børn og unges onlineliv og adfærd, og diskutere voksnes, myndigheders og mediernes ansvar for at skabe tryggere rammer for de unge, så de bedre kan navigere uden om det ulovlige indhold. På websiden www.trygtid.dk og den tilhørende Facebook-side kan man dele sine oplevelser, holdninger og ønsker til politiske tiltag.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Danmark skal være et trygt land at være barn og ung i. Det gælder selvfølgelig også deres digitale opvækst og dannelse. Derfor tager jeg nu en åben samtale om børn og unges onlineliv og adfærd - og de potentielle farer, krænkelser og misinformation unge desværre også kan blive udsat for online.
Jeg vil gerne høre, hvilke politiske løsninger forældrene efterspørger til at skabe tryggere rammer for børns onlineliv. Jeg vil også gerne have input til, hvordan vi giver den næste generation adgang til at se godt dansk kvalitetsindhold.”

Nogle af de spørgsmål kulturministeren vil tage op med befolkningen er, hvilke problemer forældre og andre voksne i de unges liv møder i forhold til unges sociale, digitale liv, og hvad de selv gør og vil gøre for at forhindre, at de unge udsættes for krænkende, ulovligt indhold, fake news eller digital mobning.

Ministeren vil høre, hvad befolkningen foreslår af løsninger til at dæmme op for ulovlighederne, og samtidig (ud)danne både voksne og unge til en ansvarlig, digital adfærd. Ministeren vil også gerne høre landets bloggere og influencere om hvad de kan gøre for at skabe bedre indhold og rammer for de mange tusinde unge mennesker, der følger dem og deres råd.

Fakta om Trygtid.dk og regeringsprojektet ”Børn og unges digitale liv og dannelse”:

Regeringen ønsker at styrke børn og unges digitale liv og dannelse og skabe mere og bedre sikkerhed for børn og unge på digitale medier. De nye medier kan – uagtet de mange gode egenskaber – også have en række menneskelige og demokratiske skadevirkninger, som følge af spredning af ulovligt, misvisende og skadeligt indhold eller misbrug af persondata. Derfor har regeringen her i foråret nedsat et tværministerielt arbejde, der ser på børn og unges digitale liv og dannelse og spørgsmålet om regulering af indhold på sociale medier.
Regeringen vil:
•    se på spørgsmålet om regulering af sociale medier, blandt andet i forhold til spørgsmålet om indhold og ansvar.
•    styrke børn og unges digitale dannelse og skabe mere og bedre sikkerhed for børn og unge på digitale medier
•    se på hvordan vi begrænser børn og unges eksponering for skadeligt indhold på internettet.
•    gå i dialog med de store sociale medie-virksomheder, fordi der er et behov for større åbenhed og samfundssind fra tech-giganterne på dette område.

Den digitale platform www.trygtid.dk med tilhørende Facebook-side Trygtid er mødested for den debat, kulturminister Joy Mogensen iværksætter. Kampagnen og Facebook-siden kører fra 9. marts -31. marts 2020. Kampagnen vil inspirere kulturministerens arbejde med en ny medieaftale i 2020.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, 22 76 51 16