Idrætslederes baggrund tjekkes

Det skal være obligatorisk for idrætsorganisationer at tjekke potentielle ledere og træneres baggrund i det centrale kriminalregister, før de ansættes.

Det vil kulturminister Brian Mikkelsen sikre ved snarest muligt at få ændret i lovgrundlaget på området.

Målet er at fjerne enhver usikkerhed omkring trænernes baggrund. I dag opfordrer idrætsorganisationerne - og desuden visse kommuner - de frivillige foreninger til at gøre brug af det Centrale Kriminalregister for at tjekke, at de frivillige ledere i foreningerne ikke tidligere er dømt for pædofili. Opfordringen bliver i stigende grad brugt af foreningerne rundt omkring i landet, men det er altså i princippet op til den enkelte forening om de vil tjekke eller ej.

Kulturministeren har tidligere opfordret til, at alle, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med idræt, tager et medansvar for, at idrætsaktiviteterne foregår i rammer, hvor forældre trygt kan lade deres børn færdes. Med forslaget om, at der i lovgivningen stilles krav om, at de frivillige foreninger tager oplysninger om deres ledere, tager regeringen sit medansvar for, at idrætsforeningerne skal være ”pædofilifri zone”. Initiativet ligger i forlængelse af en række tiltag, som idrætsorganisationerne i dialog med regeringen det seneste år har iværksat for at forebygge sexuelt misbrug i idrættens verden.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Allerede i dag er der mange foreninger, der sørger for at tjekke nye trænere og lederes baggrund før de ansætter dem. Men det er ikke alle, og det er ikke acceptabelt. Vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for at forhindre, at nogen gør vores børn og unge fortræd, og derfor skal der fremover ikke herske tvivl om, at alle uden undtagelse er blevet tjekket før ansættelsen.”

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent: Hanne P. Refslund, tlf.: 3392 9822
Pressemedarbejder: Marianne Strøm Hansen, tlf.: 3392 2992