Idrættens Analyseinstituts nye internetportal hedder www.idan.dk

Idan.dk er tænkt som et redskab for alle med idrætten som væsentligt arbejds- eller interessefelt. Hjemmesiden følger og formidler aktuelle udviklinger og forskning i ind- og udland med relevans for dansk idræts vilkår nu og i fremtiden.

Til november lancerer Idan desuden et nyhedsbrev med overblik over aktuelle udviklinger og journalistisk behandling
af udvalgte temaer. Tilmeld dig nyhedsbrevet på idan.dk allerede nu.

Idan er en nyoprettet, selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet skal:

   

 • Skabe overblik over og indsigt i idrætsområdet nationalt og internationalt.
 • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer.
 • Initiere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Idan.dk vil med en samfundsorienteret tilgang til idrætten befi nde sig på en banehalvdel, som de etablerede sportsmedier sjældent betræder: økonomi, jura, sundhed, faciliteter, uddannelse, idrætspolitik, medier, teknologi, events osv. Idan.dk kan på længere sigt også fungere som platform for andre aktører på idrætsområdet med behov for at nå ud til nøglepersoner med dansk idræt som arbejdsfelt.

Idans indsats for formidling af aktuel viden suppleres med egne undersøgelser af aktuelle emner.
Af igangværende projekter kan blandt andet nævnes:

   

 • Dansk håndbolds vej fra “forsamlingshusene“ til mediedarling
 • Sport, medier og teknologi. Fokus på tv og sportspressens dækning af idrætten.
 • Idrætspolitik på kommunalt plan (rekvireret hos Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet).
 • Den kommercielle fi tness-sektor og dens potentiale i fremtidens idrætsbillede.
 • Store sportsbegivenheder som katalysator for sociale gevinster.

Idan sætter fokus på dansk topidræt og samspillet med offentlige og kommercielle partnere på konferencen
“Dansk idræt i en anden liga“ i Århus, den 28.-29. november. I marts 2006 planlægger Idan en konference med fokus på
fremtidens kommunale idrætspolitik.

Læs mere på idan.dk. God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Henrik H. Brandt
Direktør

Yderligere oplysninger:

henrik.brandt@idan.dk eller mobil: 2921 0972
Idrættens Analyseinstitut
Kanonbådsvej 12A
1437 København K
Tlf.: +45 3266 1030
Fax: +45 3266 1039
E-mail: idan@idan.dk
www.idan.dk