Idrættens topmøde sætter fokus på det frivillige lederarbejde

Kulturminister Brian Mikkelsen har afholdt det såkaldte Idrættens Topmøde med idrættens tre hovedorganisationer, DIF, DGI og DFIF.

På mødet blev parterne enige om, at de tre organisationer skal sætte fokus på idræt for vanskeligt stillede børn og vilkårene for de frivillige - herunder ikke mindst i form af ligestilling - som to idrætspolitiske udviklingsområder i 2006.

I den forbindelse blev det aftalt, at et særligt punkt under vilkårene for de frivillige skulle være at sætte fokus på, at alle skal have lige muligheder for at engagere sig i det frivillige lederarbejde uanset køn.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg anser det for vigtigt, at idrætten er så åben som mulig, og at danskerne – uanset køn, alder, etnisk herkomst, social status, religiøs og politisk overbevisning mv. – har lige adgang til at engagere sig i det frivillige lederarbejde. Undersøgelser viser imidlertid, at kvinderne – ligesom inden for mange andre samfundssektorer - er underrepræsenteret i bestyrelsesarbejdet i idrætten, og at der bl.a. er problemer med at få de unge til at engagere sig i det frivillige lederarbejde. Vi ved af erfaring, at både unge og kvinder bringer nye ideer, nye synspunkter og ny inspiration med sig ind i lederarbejdet.  Jeg er derfor glad for, at idrætsorganisationerne til næste års topmøde har givet tilsagn om at ville arbejde med  dette vigtige område.”

De idrætspolitiske udviklingsområder for 2006 er en videreførelse af to af udviklingsområderne fra 2005. Disse udviklingsområder stemmer i øvrigt overens med to af Kulturministeriets indsatsområder for 2006. I det kommende år vil ministeriets nemlig udmønte en pulje for idræt til vanskeligt stillede børn samt kigge på mulighederne for at skabe bedre vilkår for de frivillige i idrætsorganisationerne.

Det sidste udviklingsområde for 2005 – ”Idræt for ældre” – er med topmødet afsluttet og idrætsorganisationerne gør i deres rapport til Kulturministeriet rede for deres indsats på området.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 359