IDRÆTTENS TOPMØDE SÆTTER NYE MÅL FOR IDRÆTTEN I 2007

Kulturminister Brian Mikkelsen har afholdt Idrættens Topmøde med idrættens tre hovedorganisationer, DIF, DGI og DFIF. På mødet blev parterne enige om, at de tre organisationer i 2007 skal sætte fokus på følgende idrætspolitiske udviklingsmål;

     

  • Ligestilling inden for idrætten
  • Initiativer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets projekt ”Gang i Danmark 2007”
  • Projekter der understøtter tiltrækningen af internationale begivenheder til Danmark
  • Idræt for unge mellem 13 og 18 år
  • En videreførelse af idræt for vanskeligt stillede børn 
  • En videreførelse af vilkårene for de frivillige

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget glad for, at jeg igen i år sammen med idrættens organisationer har fået fastsat nogle idrætspolitiske udviklingsmål for 2007, som bl.a. sikrer det fortsatte arbejde med ligestillingen inden for idrætten. Vi har i år valgt 6 udviklingsmål, hvilket viser, at idrættens organisationer har noget at byde på og spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Jeg er også glad for, at vi har kunnet konstatere, at arbejdet med at give de vanskeligt stillede børn adgang til idrætten, har så positiv en effekt, at det videreføres nok et år. Det samme gælder for vilkårene for de frivillige, som også fortsat har stor relevans.”
 
To af de idrætspolitiske udviklingsmål for 2007 er en videreførelse af to af udviklingsmålene fra 2006. Kulturministeriet fortsætter sin pulje for idræt til vanskeligt stillede børn i 2007, så det stemmer fint overens med idrætsorganisationernes fortsatte arbejde med at sikre adgangen til den organiserede idræt for de vanskeligt stillede børn. 
 
Se uddybende oversigt over de 6 idrætspolitiske udviklingsmål (pdf)

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598