Ikke enighed i forligskredsen om ændring af aftalen om liberalisering af bogmarkedet

På baggrund af drøftelse med aftaleparterne melder kulturminister Marianne Jelved ud, at der ikke bliver en tilbagevenden til faste priser på bøger. Samtidig bebuder ministeren en række initiativer til fremme af Danmark som en nation af litteraturlæsere.

Kulturminister Marianne Jelved har nu drøftet spørgsmålet om faste eller frie bogpriser med ordførerne fra partierne bag aftalen om fuld liberalisering af det danske bog-marked fra 23. oktober 2009 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti).

Drøftelsen har vist, at der blandt partierne bag aftalen ikke er enighed om at ændre på den nævnte aftale. Det betyder, at der ikke bliver en tilbagevenden til faste priser på bøger.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Der er ikke enighed i forligskredsen om, at en genindførsel af markedsregulering vil løse bogmarkedets udfordringer – og ej heller at markedsregulering er det rigtige redskab til at løse de udfordringer, som litteraturen står over for. Derimod er der i forligskredsen opbakning til, at vi i litteraturpolitikken fortsat bruger redskaber svarende til, hvad vi kender fra de øvrige kunstområder. Nemlig støtte til produktion af litteratur af høj kvalitet, støtte til forfatterne og støtte til formidlingen af litteratur og fremme af læselysten gennem bibliotekerne og gennem Statens Kunstråds støtte til forfatterarrangementer med videre.

Derudover vil jeg i den kommende tid igangsætte en række tiltag, der skal fremme danskernes lyst til at læse litteratur.”

Yderligere oplysninger:

Ordfører (S) Mogens Jensen, tlf. 33 37 40 61

Ordfører (SF) Ole Sohn, tlf. 33 37 44 11

Ordfører (RV) Marlene B. Hansen, tlf. 33 37 47 09

Ordfører (V) Michael Aastrup Jensen, tlf. 33 37 45 22

Ordfører (DF) Alex Ahrendtsen, tlf. 33 37 51 05

Ordfører (K) Lars Barfoed, tlf. 33 37 42 02

Ordfører (LA) Simon Emil Ammitzbøll, tlf. 33 37 49 03

Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66

For yderligere kommentarer: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16