Ingen besparelser på Kulturministeriets uddannelser

Kulturministeriets videregående uddannelser og universitetsbiblioteker undgår over en fireårig periode besparelser på i alt 155 mio. kr., som var indeholdt i det oprindelige finanslovforslag.

Det er et resultat af nattens forhandlinger, hvor regeringen har indgået forlig om finansloven for 2002.

Universitetsbibliotekerne på Kulturministeriets område dvs. Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Kunstakademiets Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek får i 2002 tilbageført 2,2 mio. kr. og friholdes i perioden 2003-2005 for besparelser på 33,4 mio. kr.

Uddannelsesinstitutioner får i 2002 tilbageført 7,7 mio. kr. og undgår i 2003-2005 besparelser på 111,7 mio. kr. Pengene vil i stedet indgå i forhandlingerne om den flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser, som kulturministeren vil fremlægge forslag til i marts.

Flerårsaftalen vil komme til at indeholde en række initiativer, der skal styrke uddannelsernes kvalitet. Uddannelserne skal bl.a. styrke deres indsats på it-området, erhvervsorientering, faglige specialisering og forskning og øge valgfriheden for den enkelte studerende. I forbindelse med aftalen vil der desuden blive taget stilling til optagelsestallet på uddannelserne.

”Gode kunstneriske uddannelser er alfa og omega for et godt kulturliv. Styrker vi dem, styrker vi også fremtidens kultur. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det nu er lykkedes os at sikre uddannelserne økonomisk. Det er det bedst tænkelige udgangspunkt for den flerårsaftale, vi i øjeblikket arbejder på. Jeg er særligt glad for, at det også er lykkedes at få bibliotekerne ind i forliget. De er også med til at sikre, at vi i fremtiden kan tilbyde vores studerende de bedste rammer for deres uddannelse”, siger kulturministeren.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Charlotte Wilhelmsen, tlf. 3392 3544
Pressemedarbejder Marianne Strøm Hansen, tlf. 3392 3598