Inger Allan ny rektor for Det Fynske Musikkonservatorium

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udnævnt uddannelsesleder ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Inger Allan til rektor for Det Fynske Musikkonservatorium.

 

Inger Allan er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med diplomeksamen i musikteori og musikhistorie og musikpædagogisk eksamen i hørelære og nodelæsning. Hun har bortset fra kortere afbrydelser været ansat siden 1970 ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som docent (fra 1980), prorektor (1994-2000) og uddannelsesleder (fra 2006). Desuden har hun været udvekslingslærer ved Kungliga Musikhögskolan og Edsberg Musikinstitut og været musikchef for Randers byorkester (1991-92). 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:  
”Med Inger Allan får Det Fynske Musikkonservatorium en dynamisk og udadvendt rektor med stor gennemslagskraft og en særdeles bred kontaktflade inden for musikmiljøet.
 
Inger Allan besidder de kvalifikationer, der kan sikre, at konservatoriet også fremover vil kunne markere sig med en selvstændig profil og som en værdifuld samarbejdspartner i det lokale kulturmiljø.”
 
Til at bistå ministeren ved stillingens besættelse har været nedsat et ansættelsesudvalg bestående af afdelingschef Steen Kyed og kontorchef Charlotte Wilhelmsen, Kulturministeriet, samt prorektor, docent Per Erland Rasmussen og ledelsessekretær Liselotte Olsen, Det Fynske Musikkonservatorium.
 
Som grundlag for ansættelsesudvalgets arbejde har bl.a. ligget en udtalelse om ansøgernes kvalifikationer fra et bedømmelsesudvalg bestående af fhv. lektor, cand.mag. Jens Brincker (formand) og rektor ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Johannes Johansson, begge udpeget af kulturministeren samt professor Erik Kaltoft, docent Anders Mogensen og adjunkt Hans Mydtskov, alle udpeget af Det Fynske Musikkonservatorium.
                                                                                   
Inger Allan tiltræder stillingen som rektor for Det Fynske Musikkonservatorium den 1. februar 2008.
 
Der indkom 14 ansøgninger til stillingen.
 
For yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 33 92 98 21.