International indsats for kulturarven under vandet

Et internationalt ekspertteam skal beskytte Europas undersøiske kulturarv. EU støtter med 16,5 millioner kroner.

Under havet findes mange tusind skibsvrag og forhistoriske bopladser og landskaber, der blev oversvømmet efter den sidste istid.

Nu iværksætter EU et treårigt projekt, som skal udvikle teknikker og metoder til at vurdere, hvordan Europas undersøiske kulturarv har det, og hvordan den bedst beskyttes. Projektet støttes med 16,5 millioner kroner af Europa-Kommissionens syvende rammeprogram SASMAP (Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites). 

Mange parter samarbejder

Fem danske institutioner deltager i projektet. Det er Nationalmuseet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Vikingeskibsmuseet, Unisense A/S og Akut. 

Udover de danske institutioner deltager den hollandske Kulturarvsstyrelse, Universitet i Patras (Grækenland), Göteborgs Universitet (Sverige), Innomar GmbH (Tyskland), Seabed Scour Controls UK (England) og Den Italienske Skole for Konservering.

Fire mindre virksomheder deltager i udvikling af værktøjer og teknikker til lokalisering, vurdering og beskyttelse af den undersøiske arkæologiske kulturarv. De udviklede teknikker og metoder afprøves på anlæg i Danmark, Holland, Italien og Grækenland.  

Læs mere på Nationalmuseets hjemmeside

Læs mere om bl.a. marinearkæologi på Vikingeskibsmuseets hjemmeside