Internethøstning skal sikre elektronisk kulturarv

Kulturministeren fremsætter i dag et forslag til en ny lov om pligtaflevering.

Hovedformålet er at bringe lovgivningen om pligtaflevering i overensstemmelse med den teknologiske udvikling f.s.v.a den elektroniske kulturarv og at samle lovgivningen om pligtaflevering i én lov.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for og stolt af, at vi med lovforslaget - som et af de første lande i verden – nu har skabt rammerne for at sikre bevaring og formidling af den elektroniske kulturarv. Den høstning af dansk materiale på internettet, der lægges op til i forslaget, tager højde for, at kulturarven i stigende grad digitaliseres. Det er for mig at se utroligt vigtigt, at vi ikke mister denne del af vores fælles kulturarv, og jeg ser derfor frem til, at vores institutioner fra næste sommer kan gå i gang med dette vigtige bevaringsarbejde.”

Forud for fremsættelsen ligger et væsentligt pionér- og udviklingsarbejde, som har været hjulpet godt og konstruktivt på vej af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket – de institutioner, der i praksis skal varetage pligtafleveringsordningen på dette område.

Forslaget indeholder foruden internetområdet også bestemmelser om pligtaflevering af værker udgivet i eksemplarform, hvor der ikke lægges op til ændringer. Der etableres desuden lovgrundlag for en udvidet pligtaflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. Endelig overflyttes bestemmelser om pligtaflevering af film fra filmloven.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598