05/05/2017

Invitation til dialogmøde Tænketanken om Musikskoler

Kulturministeriets Tænketank om Musikskoler inviterer alle interesserede til dialogmøde om de foreløbige resultater af tænketankens arbejde.

 

Dialogmødet finder sted torsdag den 1. juni kl. 10.30-12.30 på Københavns Musikskole, Staldgade 29, 1699 København V. 

Ved dialogmødet vil Tænketanken om Musikskoler orientere om de resultater, som tænketankens undersøgelser, dialog og kortlægninger har ført til, og hvilke overvejelser om anbefalinger, tænketanken har gjort sig. 

Tænketanken vil gerne drøfte dette med aktørerne på musikskoleområdet, og herigennem skabe det bedst mulige afsæt for tænketankens endelige afrapportering. 

Det er gratis at deltage, men vi vil bede dig tilmelde dig via nedenstående link. Her kan du også læse om tænketankens sammensætning og kommissorium. 

Tilmelding til dialogmødet

Tilmeldingsfristen er torsdag den 25. maj – vi håber at se så mange som muligt!