Istedløvens hjemkomst til Flensborg fejres den 10. september 2011

Løven konserveres for øjeblikket af Nationalmuseet og opstilles herefter med sin nye sokkel på sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.

Indvielsesceremonien finder sted den 10. september i år under overværelse af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Istedløven er på mange måder et billede på den udvikling, som Europa har undergået i de sidste 150 år. Bissens løve blev skabt som et minde om slaget ved Isted og til ære for faldne danske soldater. Efter 1864 har løven haft en omtumlet skæbne som et pant på sejr og nederlag i de dansk-tyske krige. Men takket være aftalen mellem byrådet i Flensborg og den danske stat om at genopstille løven på sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård får Istedløven nu en ny betydning: Den bliver et symbol på, at det dansk-tyske venskab ikke længere kan rokkes af fortidens begivenheder. Vi skal ikke fortrænge, at fortiden bar på disse stridigheder, og løvens historie hjælper os til at huske dem, men vi skal drage den nødvendige lærdom deraf og bruge løven som en gensidig forsikring om venskabelig sameksistens mellem danskere og tyskere.”

Istedløven er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om de faldne danskere i slaget på Isted Hede i 1850 under treårskrigen og blev oprindelig opstillet på kirkegården i Flensborg. Et par år efter det danske nederlag ved Dybbøl i 1864 blev løven ført til Berlin som krigsbytte og symbol på den tyske sejr. I 1945 kom statuen til København, hvor den blev overgivet til Kong Christian d. X og placeret ved Tøjhusmuseet. Byrådet i Flensborg besluttede den 4. juni 2009 at anmode den danske stat om, at Istedløven føres tilbage til sin oprindelige placering i Flensborg. I begrundelsen hedder det bl.a., at ”Istedløven i dag kan tjene som et vidne om en dansk-tysk fortid både i Flensborg by og i regionen som helhed”.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Michael Jannerup,
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

Kontorchef Katrine Tarp,
Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 60