Jelved præsenterer fire initiativer for børn og unges deltagelse i arkitekturen

I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i år afholder Kulturministeriet i dag nordisk arkitekturkonference med titlen ”Mødet med Arkitekturen – Børn og Unge”. I den forbindelse præsenteres fire konkrete pilotprojekter for børn og unges deltagelse i arkitekturen.

Projekterne er en del af den danske regerings arkitekturpolitik, men de præsenteres i dag til inspiration og som en del af opfølgningen på det arkitekturpolitiske arbejde i de nordiske lande.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”På samme måde som musikken og billedkunsten er en del af børn og unges hverdag i skole og institution, skal arkitekturen være det. Børn og unge er de mest kreative og nyskabende medlemmer af vores samfund – danske som nordiske. Derfor skal de møde arkitekturen så tidligt som muligt og her inspireres til at deltage i udformningen af de fysiske rammer for deres liv. Det forsøger vi at gøre med de fire initiativer.”

De fire initiativer

Initiativerne er en del af den danske regerings arkitekturpolitik. De er skelsættende, fordi man ikke har arbejdet så målrettet med børn og unge i tidligere arkitekturpolitikker. Samtidig har Danmark fået en ny folkeskolereform, der bl.a. lægger op til at bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen. Her kan arkitekturen spille en væsentlig rolle. Undervisningen tager udgangspunkt i samfundets fysiske rammer og kobler på den måde boglige fag med problemstillinger fra elevernes ens egen hverdag. Regeringen har som mål, at alle introduceres til arkitekturen i løbet af deres skoletid. Det skal de fire initiativer for børn og unge, der beskrives herunder, medvirke til. 

1. Hvordan skaber vi bæredygtige byer?

Undervisningsforløbet Bæredygtige Byer er et undervisningskoncept, der sætter fokus på, hvordan arkitektur kan være en løftestang for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Her skal elever i 4. til 6. klasse med faget natur/teknologi arbejde med at skabe grønne byer. Forløbet afvikles af en underviser fra Dansk Arkitektur Center, mens skolens lærer står for før- og efterarbejdet. Projektet er udviklet af Dansk Arkitektur Center på foranledning af Kulturministeriet og kan bestilles af alle landets skoler via Dansk Arkitektur Center.

2. Gratis undervisningsforløb på EMU

Med dagens konference lanceres to af i alt fire undervisningsforløb på EMU Danmarks Læringsportal (www.emu.dk), som har til formål at vise muligheder og give gratis redskaber til arkitekturforløb i folkeskolen. I første omgang lanceres forløb til fagene billedkunst og håndværk/design. Ultimo april følger matematik og historie. Materialerne kan gratis downloades og indeholder lærervejledning og ideer til opgaver og udgør samlede forløb, som lærere i folkeskolen selv kan afvikle. Undervisningsforløbene efterlever folkeskolens nye Fælles Mål og giver ideer til, hvordan arkitekturemnet kan udfolde sig lokalt i hele Danmark, samtidig med at folkeskolereformens nye krav til læringsmålsstyret undervisning og nye fag efterleves. Forløbene er udarbejdede af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet.

3. Unge mimer arkitektens innovative arbejdsproces

Med undervisningsforløbet Arkitektens Innovative Arbejdsproces udfordres elever på ungdomsuddannelser til at deltage i en innovationsproces, som mimer arkitektens arbejdsproces. Eleverne guides via et procesredskab igennem processen, som skal resultere i, at de i grupper udvikler et konkret produkt, som er en 

cykelparkeringsløsning. Projektet er et eksempel på, hvordan arkitektens redskaber og metoder kan inspirere til kreative processer og problemløsning i fag som f.eks. innovation, der i dag er et valgfag på ungdomsuddannelser, men som også med den nye folkeskolereform har fundet sin plads i skolen. Undervisningsforløbet er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet og kan bestilles af alle landets skoler via Dansk Arkitektur Center.

4. Kan arkitektur gøre os sundere?

Hvordan kan arkitektur invitere til bevægelse, og hvordan benyttes byen i dag som arena for en række idrætsaktiviteter? Dette undervisningskoncept, der er under udvikling, vil pege på muligheder for at inddrage den lokale by i undervisningen, når elever, inspireret af urbane idrætsdiscipliner fra hele verden, selv skal designe aktiviteter, der kan fordre bevægelse. Forløbet målrettes idræt på mellemtrinnet i folkeskolen og efterlever de nye Fælles Mål. Forløbet bliver et eksempel på, hvordan arkitekturundervisning i høj grad handler om de nære omgivelser, og vil give et nyt blik på, hvordan arkitektur også kan have indflydelse på vores sundhed. Projektet udvikles af Dansk Arkitektur Center på foranledning af Kulturministeriet, og materialet vil kunne benyttes på alle skoler i Danmark.

Om konferencen Mødet med Arkitekturen – Børn og Unge

Formålet med konferencen er at følge op på det arkitekturpolitiske arbejde i de nordiske lande. Konferencen afholdes den 27. marts i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 18, København, kl. 9:00-16:00.

Hent Regeringens Arkitekturpolitik – Mennesker i centrum her på kum.dk 

Læs mere om det danske formandsskabet for Nordisk Ministerråd og kulturområdet  

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Dansk Arkitektur Center, kommunikationsmedarbejder Kristina Neel, knj@remove-this.dac.dk, tlf.: 23 65 40 45