Jelved udpeger Danmark Læser-dommere

Kulturminister Marianne Jelved har nu udpeget de 5 medlemmer til dommerkomitéen, der skal finde Danmarks mest nyskabende og opfindsomme ”læsekommuner” i læsekampagnen Danmark Læser. Programchef Mikael Bertelsen bliver formand for komitéen.

Dommerpanel. Foto: Nana Reimers

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Vi har sammensat et stærkt hold, der består af personer med vidt forskellige baggrunde, for at sikre en nuanceret bedømmelse af ansøgningerne. Hver især er dommerne store kapaciteter inden for deres eget virkefelt, men med kærligheden til litteraturen tilfælles. De udgør tilsammen en meget kompetent dommerkomité, og jeg glæder mig over, at de har sagt ja til at deltage. Når vi læser, øger vi forståelsen for hinanden, og litteraturen er på den måde med til at styrke fællesskabet i vores samfund. Det er den samhørighed og ikke mindst den store læseoplevelse, Danmark Læser går ud på at styrke. Jeg er spændt på at se, hvilke initiativer dommerkomitéen ender med at pege på som dem, der bedst kan få flere til at læse mere i Danmark.” 

Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. over de næste fire år til Danmark Læser. Kampagnen indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om at finde på de mest kreative og nyskabende aktiviteter, der kan få flere til at læse mere. Mere end 50 kommuner ventes at søge om at blive blandt de 12 ”læsekommuner”, som får støtte til projekterne. Det er dommerkomitéens opgave at udvælge disse. 

Formand for dommerkomitéen Mikael Bertelsen siger:

”Det er første gang, jeg prøver at gøre mig til dommer over noget, så jeg håber, der kommer mange ansøgninger fra hele landet. Jeg er selv en langsom læser og ved, hvor svært det er at finde tid og overskud til at læse i hverdagen, så det er ikke en nem opgave. Vi glæder os til at vurdere de ideer, der kan inspirere flere til at læse. Komitéen består ud over mig heldigvis af mere belæste medlemmer.” 

Dommerkomitéen er sammensat på baggrund af medlemmernes viden om læsning, læseadfærd og litteratur, om foreningsliv og målgrupper og om, hvordan projekter får gennemslagskraft. Dommerkomitéen består af: 

     

  • Journalist og programchef for Radio24syv Mikael Bertelsen (formand)
  • Adjunkt ved Det Informationsvidenskabelige Akademi Gitte Balling
  • Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Signe Bo
  • Redaktionschef for DR Kulturpartnere Kåre Vedding Poulsen
  • Forfatter Anne Lise Marstrand Jørgensen. 
  •  

På Danmark Læsers hjemmeside kan du læse mere om dommerkomitéen og hente pressebilleder 

Konkurrencen

Dommerkomiteen kårer i begyndelsen af marts 2014 de 12 vindere, som hver kan få tildelt op til kr. 500.000 til initiativer, der fokuserer på nogle af de 40 % af danskerne, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Der lægges særligt vægt på, at projekterne er nytænkende og bygger på et samarbejde mellem de aktører, der har den største viden om og kontakt med de valgte målgrupper, for eksempel foreninger, sportsklubber, arbejdspladser og boligselskaber. Projekterne vil blive fulgt af forskere, som vil have fokus på, hvilke metoder der kan inspirere flere til at læse mere. 

I marts 2015 kåres en endelig vinder blandt de 12 læsekommuner, og de bedste af de mange projekter rulles ud i større skala. 

Læs mere på Danmark Læsers hjemmeside 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66

Særlig rådgiver og pressechef Tine Lund-Bretlau,
Kulturministeriet, tlf.: 25 44 27 70