Jens Evald ny formand for Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (ADD) har fået ny formand.

Professor ved Afdelingen for Retslære ved Aarhus Universitet, dr.jur. Jens Evald, er i dag blevet beskikket som formand i stedet for professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, HS Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet, der ønskede at blive løst fra hvervet.
 
”Jeg har brug for mere tid til mine daglige forskningsaktiviteter og ledelse af instituttet,” siger Michael Kjær

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Med Jens Evald har ADD fået den bedst mulige afløser for Michael Kjær, som har ydet en fantastisk indsats. Jens Evald har indtil nu siddet i ADDs bestyrelse og kan med sin store juridiske viden være med til at videreudvikle organisationen og styrke den yderligere.”
 
Jens Evald har fra 1995 været ansat ved Afdelingen for Retslære ved Aarhus Universitet, først som lektorvikar, senere som lektor og han er nu tilknyttet universitet som professor. I 2001 blev han tildelt doktorgraden ved Aarhus Universitet. Han bestrider formandsposten for ADD indtil udløbet af beskikkelsesperioden den 31. december 2008.
 
Michael Kjær fortsætter som menigt medlem af ADDs bestyrelse og forskningsudvalg og vil bidrage til at sikre at ADD fortsat vil være medicinsk særdeles velfunderet.

Yderligere oplysninger:

Peter Schønning, kontorchef i Kulturministeriet. tlf.: 3392 3568