Johannes Nørregaard Frandsen bliver ny formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg

Kulturministeren har udpeget professor Johannes Nørregaard Frandsen som ny formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg. Han overtager posten fra prof. Anne Marie Mai, som har været formand for Forskningsudvalget i ni år.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er glad for at kunne overdrage formandsposten for Kulturministeriets Forskningsudvalg til Johannes Nørregaard Frandsen. Kulturministeriets Forskningsudvalg udfører et vigtigt arbejde med at rådgive ministeriet i forskningsspørgsmål og ved at støtte forskningen på Kulturministeriets område. Det sker bl.a. gennem uddeling af støtte til forskningsprojekter og samfinansierede ph.d.-projekter, dialog med de forskende institutioner og afholdelse af forskningsseminarer. Johannes Nørregaard Frandsen har mange års ledelses- og samarbejdserfaring både inden for sit eget forskningsfelt og i andre tværfaglige sammenhænge. Samtidig har han et bredt kendskab til den vifte af fagområder, som Forskningsudvalget dækker. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Forskningsudvalget med Johannes Nørgaard Frandsen som formand.”

Til daglig er Johannes Nørregaard Frandsen leder af HC. Andersens Centret, som er et forskningscenter under Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Kulturministeren har desuden beskikket og genbeskikket en række af Forskningsudvalgets medlemmer.

Forskningsudvalget vil fra 1. januar 2018 bestå af følgende medlemmer:

  • Prof. MSO, Johannes Nørregaard Frandsen (formand), SDU
  • Direktør, ph.d. Gertrud Oelsner, Den Hirschsprungske Samling
  • Prof. MSO Iben Fonnesberg-Schmidt, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU (medlem af Den Frie Forskningsfond)
  • Seniorforsker Flemming Kaul, Nationalmuseet
  • Prof. MSO Ylva Hellsten, Institut for Idræt og Ernæring, KU
  • Prof. Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
  • Lektor, ph.d. Henrik Marstal, Rytmisk Musikkonservatorium
  • Afdelingsleder, ph.d. Else Marie Kofod, Det Kgl. Bibliotek
  • Arkivar, seniorforsker, ph.d. Steen Andersen, Rigsarkivet

Om Kulturministeriets Forskningsudvalg

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) har til opgave at rådgive om forskningen på Kulturministeriets område og træffe beslutning om anvendelsen af Kulturministeriets forskningspulje. Puljen retter sig mod de forskningsudøvende statsinstitutioner under Kulturministeriet, universiteternes forskning på idrætsområdet samt de statsanerkendte museer.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16