Journalist ny direktør for analyseinstitut

Det nyetablerede Idrættens Analyseinstitut, som er en selvejende institution under Kulturministeriet, har ansat den 37-årige journalist Henrik H. Brandt som direktør.

Henrik H. Brandt har i næsten 12 år været ansat på Jyllands-Postens sportsredaktion med ansvar for blandt andet idrætspolitiske og organisatoriske emner inden for idrætten. Han blev i 1995 valgt som Årets Sportsjournalist bl.a. på baggrund af en artikelserie om idrættens pengestrømme, og han har siden sat emner som folkesundhed og sportens betydning som industri på dagsordenen på dagspressens sportssider.

”Vi er utrolig glade for, at Henrik har takket ja til direktørjobbet. Med Henrik får vi en direktør, som både har en skarp formidlingsevne og analytisk sans. Han har en fantastisk indsigt i såvel den nationale som internationale idrætsverden og en nysgerrighed efter at undersøge sammenhænge inden for idrætten,” siger Inge Nesgaard, bestyrelsesformand for Idrættens Analyseinstitut.

”Med Henrik H. Brandt i spidsen vil der i den kommende tid blive sammensat et team af forskere, og det er vores ambition, at dette team i de kommende år skal være med til at sætte dagsordenen for den idrætspolitiske debat,” siger Inge Nesgaard.

Henrik H. Brandt vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på konkrete satsningsområder, førend han har haft mulighed for at drøfte den overordnede strategi og handlingsplan med instituttets bestyrelse. Men om det kommende arbejde siger han:

”Jeg håber, at instituttet kan udvikle sig til at blive en uundværlig stemme i debatten og samarbejdspartner for politikere, idrætsledere, undervisere, medier og andre med væsentlige interesser i idrætten. Vi vil forsøge at dække et bredt spektrum af idrætslivet lige fra den professionelle del af sportsverdenen til idræt i sundhedens navn. Vi vil både formidle eksisterende viden og udarbejde vores egne rapporter og analyser. Vi vil opbygge vores egne spidskompetencer, samarbejde med og ikke prøve at kopiere den eksisterende forskerverden inden for idrætten, og vi vil gøre meget for at få relevant information frem til de rigtige personer. Jeg forestiller mig med andre ord, at vi skal binde grundig og troværdig journalistik sammen med seriøs idrætsforskning,” siger Henrik H. Brandt.

Henrik H. Brandt blev valgt blandt 46 ansøgere til stillingen og tiltræder den 1. februar 2005.

Idrættens Analyseinstitut blev etableret af kulturminister Brian Mikkelsen i juni 2004 og er en uafhængig, selvejende institution med en årlig grundbevilling fra ministeriet på 3,4 mio. kr. I bestyrelsen for instituttet sidder fire ministerudpegede medlemmer samt tre medlemmer udpeget af Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning. De fire ministerudpegede medlemmer er: Inge Nesgaard (fmd.), Jens Jørgen Nygaard (næstfmd.), Jens Sejer Andersen og Morten Mølholm Hansen. De tre forskerudpegede er: Klaus Nielsen, Lis Puggaard og Gertrud Pfister. Instituttet vil få til huse på Kanonbådsvej 12 på Holmen i København.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Inge Nesgaard, mobiltlf.: 4014 9194
Henrik H. Brandt, mobiltlf.: 2019 4057