Knap 2 mio. kr. til projekter i Kulturregion Storstrøm

I forbindelse med den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm har kulturminister Per Stig Møller besluttet at støtte fem forskellige udviklingsprojekter i området med i alt 1.922.500 kr. i løbet af 2010 og 2011. Det drejer sig bl.a. om udvikling af et webbaseret kulturhistorisk atlas, hvor borgerne selv kan guide sig igennem informationer om deres lokalområde, og afholdelse af en international ordfestival, hvor de unge leger med sproget ved hjælp af elektroniske medier. 

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Vi skal have kultur af høj kvalitet i hele landet. Kulturregion Storstrøm tager nu initiativ til fem projekter på et højt niveau, som jeg glæder mig til at se resultatet af. Jeg har valgt at støtte fem vidt forskellige projekter, der er skabt gennem samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser. Der er bl.a. et scenekunstprojekt, hvor egnsteatrene arbejder sammen med Storstrøms Kammerensemble, afholdelse af en kunst- og kulturfestival på Lolland og et spændende internationalt projekt, hvor kulturregionen åbner for arbejde på tværs af Femern Bælt.”
 
Kulturregion Storstrøm er et samarbejde mellem kommunerne Guldborgsund, Næstved, Vordingborg, Lolland, Stevns og Faxe.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Per Voetmann,
Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62

Børne- og kulturdirektør Klaus M. Jensen
Vordingborg Kommune, tlf.: 55 36 27 12