KODA/Gramex-undersøgelsen

Kulturministeren og partierne bag medieaftalen for 2007-2010 besluttede i februar i år at undersøge, hvorvidt hensigtserklæringerne i medieaftalen, om at KODA og Gramex ved beregningen af vederlag for brug af musik i radio og tv skal lægge øget vægt på faktisk lytning/sening samt omsætning, er efterlevet.
 
Se resultatet af undersøgelsen, som baserer sig på indberetninger fra KODA og Gramex.