Københavns befæstning - en attraktiv i verdensklasse

Borgere og turister i hovedstadsregionen kan se frem til en attraktion, som forener dramatisk danmarkshistorie med enestående naturoplevelser.

Det vil blive resultatet af et ambitiøst projekt, der skal revitalisere Københavns Befæstning i løbet af de næste tre til fem år. Bag projektet står et partnerskab mellem Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Realdania. Der er tale om et samlet investeringsprogram på mindst 225 mio. kroner. Heraf har de tre parter sammen afsat 175 mio. kroner til projektet, der blev offentliggjort ved et pressemøde på Vestvolden i dag. Projektet skal sikre og udvikle samt synliggøre og formidle Københavns Befæstning som en samlet attraktion. Blandt andet skal flere af fæstningens bygningsværker og naturarealer - både til lands og til vands – gøres tilgængelige for offentligheden.
 
Københavns Befæstning er et af danmarkshistoriens største samlede anlægsarbejder og en af Europas største og bedst bevarede hovedstadsbefæstninger. Men i dag trænger mange af bygningerne til restaurering, og store naturarealer er utilgængelige for offentligheden. Anlægget har mistet sit helhedspræg, og mange borgere kender ikke befæstningen, selv om de er naboer til den. Københavns Befæstning snor sig igennem ti kommuner i hovedstadsregionen: København, Rødovre, Brøndby, Greve, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Tårnby, Gentofte, Hvidovre og Gladsaxe. Projektet vil derfor blive udviklet i samarbejde med kommuner og andre interessenter – og gerne på tværs af kommunegrænserne.
 
"Københavns Befæstning skal være en attraktion i verdensklasse, hvor borgere og besøgende kan få unikke oplevelser af den enestående kulturarv, den smukke natur og det smukke landskab. Takket været mange års målrettet planlægning har borgerne i Storkøbenhavn i dag en storby med attraktive natur- og friluftsområder. Men det er regeringens vision at give borgerne i Storkøbenhavn adgang til endnu flere naturoplevelser tæt på byen. Både til lands og til vands. Vestvolden, Flakfortet, 5-øren og andre kendte dele af fæstningen bruges i forvejen flittigt til udflugter, spadsereture og andre aktiviteter. Ved at starte en række projekter som tager udgangspunkt i Københavns Befæstnings historie og landskabsmæssige kvaliteter, giver det borgerne endnu større muligheder for friluftsliv og rekreative aktiviteter i hovedstadsområdet," siger miljøminister Connie Hedegaard.
 
Hun understreger, at indsatsen naturligvis skal ske med respekt for anlæggets historie, de oprindelige bygninger og de biologiske værdier i området.

Stort kulturarvspotentiale

Ifølge kulturminister Brian Mikkelsen rummer det samlede fæstningsanlæg et stort kulturarvspotentiale både lokalt, regionalt og internationalt:
 
”Befæstningsanlægget er et kulturhistorisk monument, der fortæller en vigtig del af Københavns og Danmarks historie. Det er historien om et monument, som har sovet Tornerosesøvn godt hjulpet af naturen, der nærmest har gemt den. Nu bliver historien levende igen, til gavn for borgerne. Samtidig håber jeg, at Befæstningens rigdom på kulturarv og natur vil blive brugt til at skabe udvikling af de lokale områders identitet.
 
Vi ved fra undersøgelser, at 92 procent af danskerne mener, at lokal kulturarv skaber lokal identitet. Derfor tror jeg, at revitaliseringen kan blive langt mere end et nyt udflugtsmål. Projektet kan blive en katalysator for engagement og en fælles identitet for borgere i hovedstadsområdet. Desuden rummer Befæstningen et stort potentiale for at tiltrække international opmærksomhed og turister,” siger Brian Mikkelsen.
 
Hos Realdania er der også stor interesse for at sikre og bevare fæstningsanlægget for eftertiden samtidig med, at anlæggets bygningsarv og kulturarv igen kommer til sin ret:
 
”Københavns Befæstning indeholder fine arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter, som det er vigtigt at værne om. Men det er som en helhed, at anlægget bevidsthedsmæssigt og oplevelsesmæssigt kommer til sit rette udtryk. Bevaringen og revitaliseringen giver sammen med formidlingen af fæstningsanlæggets historie en unik mulighed for at udnytte potentialet i denne hidtil oversete del af vores kulturarv. Og den spiller fint sammen med fingerplanen, som også er i verdensklasse. Til glæde for Storkøbenhavns borgere, turister og for kommende generationer,” siger Flemming Borrreskov, Realdanias adm. direktør.
 
Indtil december 2006 skal fæstningsanlæggets bygninger og landskab nu analyseres,  interessenter bliver inddraget og konkrete projekter udviklet og prioriteret. Frem mod juli 2007 bliver projektidéer vurderet i forhold til økonomisk bæredygtighed, og der bliver udviklet køreplaner for de enkelte projekter. Derefter begynder arbejdet med at realisere projekterne.

Yderligere oplysninger:

Se faktaark (pdf)