Kom med idéer til Danmarks nye kulturkanaler

Da Medieaftalen for 2019-2023 blev indgået i juni 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev det samtidig besluttet, at Danmark skal have to nye public service-kulturkanaler: En radiokanal og en tv-kanal. Kulturministeriet afholder et åbent møde for interesserede aktører den 11. januar.

De to nye kulturkanaler skal styrke mangfoldigheden og kulturformidlingen i det danske medielandskab. Radiokanalen skal have fokus på kultur – herunder klassisk musik.  – og den nye tv-kanal skal omfatte både kultur og folkeoplysning. Private aktører får med de nye kanaler mulighed for at producere nyskabende indhold og afprøve nye formater. 

De nye kanaler sendes efter planen i åbent udbud i 2019. Men før de nye kulturkanaler udbydes, inviterer Kulturministeren til et åbent aktørmøde med fokus på idéudvikling af kanalernes rammer og vilkår.

Tid:

Fredag den 11. januar 2019 kl. 11.30-13.00

Sted:

Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. 

På mødet vil der være mulighed for at komme med input og forslag til rammerne for kanalerne, kanalernes profiler, programindhold og øvrige udbudsvilkår.  

Temaer:

  • Brede kulturkanaler eller nichekanaler
  • Programindhold
  • Udbud af kanalerne samlet eller hver for sig
  • Udbudsvilkår og indtægtsmuligheder

Der vil på mødet også blive orienteret om den videre proces for de kommende udbud. 

Mødet er åbent for interesserede aktører og partiernes kultur- og medieordførere er inviteret til at deltage.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet ved at sende en e-mail til jdc@kum.dk senest mandag den 7. januar 2019.