Kommakrigen bilægges

Dansk Sprognævn har indstillet til kulturministeren, at de to hidtil gældende kommasystemer erstattes af et nyt hovedsystem.

Et enigt repræsentantskab står bag denne indstilling. Kulturministeren og undervisningsministeren hilser Sprognævnets forslag velkommen. Hermed kan kommakrigen mellem det grammatiske komma og det ny komma bilægges. Med det nye forslag er der banet vej for en enklere og mere ensartet retskrivning i Danmark.

Forslaget indebærer, at det nye komma udgår. I stedet laves en enkelt justering i det grammatiske komma, som bliver det eneste system, der gælder. Justeringen består i, at der nu valgfrit kan sættes komma foran ledsætninger.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er med stor glæde, at jeg har modtaget indstillingen fra Dansk Sprognævn, der har gjort et stort arbejde for at bilægge striden mellem det nye komma og det grammatiske komma. Vi kan nu få løst en uholdbar situation, hvor der bl.a. i folkeskolen har været uklarhed om, hvilket kommasystem man skulle undervise i. Det vil for alle indebære en lettelse, ikke mindst da det nye system baserer sig på det grammatiske komma.”

Ifølge Lov om Dansk Sprognævn skal principielle ændringer i retskrivningen godkendes af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren.

Dansk Sprognævn har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning

Se oplysninger om det ny hovedsystem

Yderligere information:

Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf. 2469 6426
Formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, tlf. 3532 8974/3886 4550