Kommissionen godkender omstruktureringsplanen for TV 2

Kommissionen godkender omstruktureringsplanen for TV 2 og at den statslige kompensation, som blev ydet til TV 2 i perioden 1995 - 2002, var nødvendig og proportional i forhold til de pålagte public service-forpligtelser

EU-Kommissionen har i dag godkendt omstruktureringsplanen for TV 2 under visse forudsætninger.

De væsentligste af disse er følgende:

     

  • at alle støtteelementer bortfalder med Kommissionens godkendelse
  • at TV 2 ikke lancerer nye radio- og tv-kanaler før 31. december 2012 eller – hvis TV 2 får adgang til at opkræve abonnementsbetaling før den dato – da fra den dato. Reelt indebærer det, jf. tillægsaftalen af 11. marts 2011 til medieaftalen, at begrænsningen gælder til 1. januar 2012
  • at staten primo 2013 gennemfører en uafhængig analyse af TV 2’s kapitalstruktur med henblik på at bringe denne i overensstemmelse med, hvad der er normalt for tilsvarende virksomheder.

Desuden indeholder beslutningen Kommissionens anerkendelse af, at adgangen for TV 2 til at opkræve abonnementsbetaling ikke indebærer statsstøtte.

Endvidere har Kommissionen truffet afgørelse i de ”gamle” statsstøttesager mod TV 2. Kommissionen har nu godkendt, at den statslige kompensation, som blev ydet til TV 2 i den ovennævnte periode, var nødvendig og proportional i forhold til de pålagte public service-forpligtelser.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Jeg er meget glad for, at vi nu får ro omkring TV 2, så stationen nu kan bruge alle kræfterne på at levere godt public service-fjernsyn til de danske seere. Vi har nu - efter at sagen har været behandlet i ca. 2½ år – fået Kommissionens godkendelse af den omstruktureringsplan for TV 2, som skal sikre, at TV 2 får en bæredygtig økonomi.

I dag har Kommissionen så også – i forlængelse af den dom, der blev afsagt ved EU-Domstolssystemet i 2008 - truffet en fornyet beslutning vedrørende den statslige kompensation til TV 2 i 1995-2002 og statens indskud af ny kapital i selskabet i 2004. Disse sager har hidtil skabt betydelig usikkerhed om TV 2’s økonomi. Det er naturligvis glædeligt, at det nu er fastslået, at den ydede kompensation var i overensstemmelse med statsstøttereglerne.”

Se Kommissionens pressemeddelelse

Yderligere oplysninger

Jesper Hermansen, afdelingschef, tlf. 33 92 35 18
Michael Jannerup, kommunikationschef, tlf. 24 69 64 21