Kommuner kan nu søge 3,5 mio. kr. til åben skole-samarbejder

Puljen til projektet 'Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling' skal bidrage til fortsat at styrke kommunernes, skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole. Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling står bag puljen.

Ligesom tidligere år kan kommunerne søge puljemidler på vegne af skoler og samarbejdspartere til at videreudvikle eller etablere projekter, der styrker samarbejdet om den åbne skole. 

I samarbejdet lægges der vægt på at skabe videndeling på tværs af kommuner, skoler og lokale aktører, og at de lokale aktører spiller en aktiv rolle i undervisningen. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i Fælles Mål for eleverne, og have det overordnede formål at skabe læring og trivsel og bidrage til en varieret skoledag.

Nærmere information om puljen, herunder ansøgning, findes her 

Puljemidlerne kan søges i perioden fra den 14. oktober 2016 til og med den 18. november 2016.

Fakta om initiativet

Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat et treårigt initiativ under overskriften 'Åben Skole– lokale samarbejder og national videndeling', som løber fra 2015 til og med 2018. 

Formålet er at understøtte den åbne skoles hensigt om at styrke og forbedre elevernes læring og trivsel og bidrage til en varieret skoledag.

Initiativet er iværksat med henblik på at understøtte skolerne og de eksterne samarbejdspartnere i arbejdet med åben skole. Dette søges gjort ved at understøtte etableringen af samarbejdsaktiviteter rundt om i landet, sætte fokus på de mange fordele og muligheder, der er ved samarbejder med lokale aktører i regi af åben skole og at sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der både inspirerer til at igangsætte nye samarbejder og forholder sig til håndteringen af udfordringer. 

Initiativet består dels af to puljer (udbudt i henholdsvis i 2015 og 2016), Åben Skole -seminarer i 2017 og 2018, samt en national viden- og erfaringsopsamling på baggrund af de puljestøttede projekter.


Kontakt

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, pressetelefon: 2240 0930

Kulturministeriet, pressetelefon: 22 76 51 16