Konference kickstarter debatten om fremtidens danske medieindhold

Processen omkring den kommende medieaftale for 2019 og frem bliver skudt i gang i Odense den 4. maj 2017, hvor kulturminister Mette Bock er vært for en konference om fremtidens danske medieindhold.

Kulturminister Mette Bock siger: 

"Jeg glæder mig til at tage hul på debatten om fremtidens medieindhold. For mig er det altafgørende vigtigt at have antennerne ude og give alle mulighed for at bidrage med input og idéer i processen omkring den kommende medieaftale. Vi skal have en åben proces. På konferencen i Odense tager vi første spadestik ved at ridse rammerne op for debatten – hvad er det for en medievirkelighed, vi befinder os i, og hvilke udfordringer står vi overfor?”

Mette Bock har igangsat en åben proces om den kommende medieaftale. I de kommende måneder får borgere i hele Danmark mulighed for at bidrage med input og ideer til fremtidens danske medieindhold. Det kommer til at ske både digitalt og ved debatmøder, der finder sted fra maj til september 2017. 

Konferencen er åben for pressen efter tilmelding til sub@kum.dk

Seneste frist for tilmelding er den 3. maj 2017 kl. 12.00.

Fakta – tidsplan for den kommende medieaftale:

  • Maj-september 2017: Kulturministeren spørger borgerne om, hvilket dansk medieindhold der er vigtigt og bør anses for afgørende i fremtiden. Ministeren ønsker også at vide mere om, hvilke platforme (tv, radio, internet, mv.) borgerne ønsker, at indholdet skal udbydes på. Diskussionen skal handle om alt medieudbud i Danmark, uanset om udbuddet i dag er offentligt eller privat finansieret. Forløbet skydes i gang i Odense den 4. maj med en konference, hvor forskellige oplægsholdere vil bidrage til at sætte rammen for debatten. Senere på måneden lancerer Kulturministeriet en digital platform som mødested for debatten. Desuden vil der i perioden blive afholdt debatmøder rundt om i landet.
  • September 2017: Borgernes og andres input om dansk medieindhold offentliggøres.
  • September-november 2017: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter, mediepolitiske ordførere mv. og handler bl.a. om, hvem der kan producere og distribuere danskproduceret indhold, og i hvilket omfang det kræver offentlig støtte. Formålet er at søge inspiration – ikke at konkludere.
  • Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig, og de politiske forhandlinger begynder.
  • Årsskiftet 2018/19: Den ny medieaftale træder i kraft.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, 22 76 51 16