konference om fremtidens udgivelse og tilgængelighed

På trods af digitaliseringen og e-bogens gennembrud er der stadig stor mangel på tekster, der er tilgængelige for synshandicappede, ordblinde og personer med andre handicap, der gør det svært at læse almindelig trykt tekst

Den 13.-14. juni 2013 samles 400 ledere fra mere end 35 lande i DGI-byen i København for at debattere digitalisering og tilgængelighed. Konferencen ”Future Publishing and Accessibility” opfordrer til, at der findes en fælles tilgang til at udvikle tilgængelige tekster. Forlag, biblioteker, offentlige myndigheder og alle andre med ansvar for tilgængelighed vil diskutere scenarier for fremtidens digitale udgivelse. 

Fælles ansvar

På konferencen vil deltagerne debattere fremtidens forretningsmodeller for digital udgivelse og det fælles ansvar for at sikre tilgængelige tekster for personer, der har svært at læse almindelig trykt tekst. 

Hvad driver udviklingen? Hvem bliver de dominerende aktører? Og hvad er de sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser? 

Fælles løsninger

Digitaliseringen har åbnet nye perspektiver og skaber værdi for brugere, rettighedshavere og producenter. På kort tid er de kendte rammer for udgivelse, prisdannelse, rettigheder og tilgængelighed kommet i spil, og feltets aktører er på vej ind i nye positioner. Det er konferencens målsætning at bygge bro mellem parterne for at fremme en ny fælles innovativ tilgang til tilgængelighed. 

Anslået er fire procent af jordens befolkning ordblinde, og ca. 160 mio. er synshandicappede. Hertil kommer andre grupper af handicappede, der også har behov for særligt tilrettelagte tekster og hjælpemidler. 

Bag konferencen står blandt andre Kulturministeriet og Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig 

Se en film om konferencen 

Læs konferencens nyhedsbrev 14. marts 2013 (pdf)