Konference om seksuelle overgreb

Lørdag den 11. januar 2003 afholder Kulturministeriet konferencen: ”Seksuelle overgreb mod børn og unge inden for idræt” i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København.

 

Formålet med konferencen er at skabe bevidsthed om grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane; at arbejde med forebyggende initiativer med inddragelse af andre parter – f.eks. politi, sociale myndigheder, skole o.a., og at blive klogere på, hvordan man håndterer enkeltsager, herunder relationer til pressen. Udgangspunktet for konferencen er undersøgelsen om seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt offentliggjort 2. december 2002.

I konferencen deltager bl.a. repræsentanter fra idrætsorganisationer, Undervisnings-, Social-, Kultur- og Justitsministerierne, politimyndigheder, Børnerådet m.fl.

”Vi ved ikke nok om de seksuelle overgreb i idrætsverdenen – hvor mange der er, hvad de består i, og hvordan vi håndterer dem bedst muligt, når mistanken er rejst. Derfor er det vigtigt, at vi skaber et samarbejde på tværs af institutioner, organisationer og myndigheder, så vi i fællesskab kan forebygge langt flere af de frygtelige overgreb, der aldrig skulle være sket”, udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

Pressen inviteres til at overvære konferencens oplæg, der afholdes mellem 9.30 og 12.30. Her taler bl.a.: Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole om omfang og forebygning af seksuelle overgreb i et internationalt perspektiv; Lektor Mie Femø Nielsen, Institut for Nordisk Filologi om pressens håndtering af følelsesladede sager; Chefkriminalinspektør Per Larsen, Københavns Politi om pædofili set med politiets øjne. Pressen er også velkommen mellem 15.30 og 16.00, hvor anbefalinger og konklusioner fra eftermiddagens workshops præsenteres. Det fulde program kan læses her.

Hvis pressen ønsker at deltage i frokosten kl. 12.30-13.15, skal tilmelding ske senest fredag. d. 10. januar 2003 til specialkonsulent Hanne P. Refslund, Kulturministeriet 33 92 98 22 eller hre@kum.dk

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Hanne P. Refslund, tlf.: 33 92 98 22
Pressechef Jakob Høyer, tlf.: 33 92 35 98