Konference om strategisk byudvikling

Hvad sker der, når man vælger at lade kulturen være udgangspunkt for strategisk byudvikling? Hvilke beslutningsprocesser skal der til, for at strategien lykkes? Hvordan kan man som politiker og embedsmand understøtte den strategiske byudvikling i ens egen by, så byens fulde potentiale forløses?

Kulturregion Østjysk Vækstbånd afholder kulturkonferencen i samarbejde med Kulturministeriet og Region Midtjylland under overskriften "Danske byers potentiale – med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling"

Det sker den 28. og 29. april på Værket i Randers 

På konferencen tages der afsæt i den nyeste forskning om byudvikling med oplæg af bl.a. Franco Bianchini fra Leeds Metropolitan University, professor Anne Lorentzen fra Aalborg Universitet og professor Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Men hovedvægten på konferencen vil være konkrete eksempler på byer, der har arbejdet målrettet med strategisk byudvikling, fra bl.a. Ruhrområdet i Tyskland, Umeå i Sverige, Bilbao i Spanien og Manchester i England, fremlagt af markante repræsentanter fra de pågældende byer.

I forbindelse med konferencen siger kulturminister Per Stig Møller:

"Med konferencen "Danske Byers Potentiale" er der lagt op til en vigtig drøftelse af, hvordan vores byer skal udvikle sig med kulturen i højsædet. Jeg håber derfor, at konferencen vil bidrage som inspiration for byerne, så de fremover i endnu højere grad tænker kulturarv, kunstnerisk udvikling og byplanlægning sammen – til glæde for både de nulevende og de kommende generationer."

Deadline for tilmelding er fredag den 18. marts

Få mere information om konferencen og tilmeld dig på Kulturregion Østjysk Vækstbånds hjemmeside