Konkurrencesamspillet mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner undersøges

Det følger af medieaftalen for 2019-2023, at der skal igangsættes en undersøgelse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

Kulturministeriet har indgået en aftale med konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz, der skal gennemføre undersøgelsen. Resultatet forventes at foreligge i maj 2019 og skal herefter drøftes af partierne bag medieaftalen.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 2276 5116