KONSOLIDERING AF KULTUREN

Regeringen fastholder samlet set et uændret bevillingsniveau til kultur på finanslovsforslaget for 2010.

16,5 mio. kr. til bygningsbevaringsområdet
Regeringen afsætter 16,5 mio. kr. i en femårig periode til en systematisk gennemgang og beskrivelse af alle fredede bygninger i Danmark. Beskrivelsen skal sikre fastholdelsen af bærende fredningsværdier, styrke den enkelte ejers retsstilling og styrke vedligeholdelsesindsatsen.
 
Regeringen afsætter også 0,6 mio. kr. årligt til at etablere en klageadgang for Kulturarvsstyrelsens afgørelser vedrørende bygningsmæssige ændringer.
 
Omprioriteringer inden for statsbudgettet
Regeringen har valgt at finansiere forårspakke 2.0 ved bl.a. at fastholde bevillingsniveauet på en række ordninger på flere forskellige ministeriers områder – herunder også på Kulturministeriets område. De berørte områder er regionale spillesteder og honorarstøtten, en række teaterstøtteordninger og billetkøbsordningen, dagblade, blade og tidsskrifter og zoologiske anlæg.
 
Hent grafisk præsentation af finanslovsforslaget (pdf)
 
Yderligere oplysninger
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98