KreaNord åbner for ansøgninger

KreaNord under Nordisk Ministerråd indkalder til ansøgninger om midler til kreative erhverv i Norden.

Med støtteprogrammet ønsker KreaNord at forbedre vækstmulighederne for de kulturelle og kreative erhverv i Norden. Den første ansøgningsrunde åbner den 27. marts, og ansøgningsfristen er den 15. maj 2013. Der kan ansøges om op til 1 mio. DKK svarende til ca. 134 000 EUR.

Formålet med ansøgningsprogrammet er at bidrage til en sammenhængende branchetækning i Norden – enten ved samarbejde mellem eksisterende brancheorganisationer eller ved oprettelse af nye. Projekterne kan med fordel løbe over flere år.

Bevillingskomitéen vil i deres vurderinger af ansøgningerne bl.a. lægge vægt på at støtte projekter, der sigter mod at skabe vækst i branchen. Desuden lægges der vægt på, at projektet kan have en afsmittende effekt og bidrage til vækst i andre kreative erhverv.

Hvem kan søge?

KreaNords program er åbent for alle aktører indenfor de kreative erhverv i Norden. Brancheorganisationer opfordres især til at søge. Hvis der ikke findes en nordisk brancheorganisation, er det også muligt at søge om midler til at etablere en. Ved vurderingen af ansøgninger lægges der især vægt på store strategiske projekter med et stærkt nordisk præg.

Projekterne skal have samarbejdspartnere fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være nordiske. Det tredje land kan med fordel være et ikkenordisk land. Det kan også være et ikkeeuropæisk land. Hvis der er lande udenfor Norden med i projektet, skal det nordiske perspektiv i projektet være det bærende. Projektet skal desuden fremme samarbejde og øge kontakterne mellem de nordiske lande.

Formål

Det overordnede formål med programmet er at fremme det nordiske samarbejde i den kreative sektor i Norden. KreaNord vil gennem programmet bidrage til, at Nordens kreative brancher bliver udviklet og er med til at skabe et velstående, kreativt og konkurrencedygtigt Norden.

Følg med på Kulturkontakt Nords og KreaNords hjemmeside