Kultur i hele landet

Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggør i dag regeringens strategi for Kultur i hele landet.

Med afsæt i kommunalreformen og dialogmøder  med lokale kulturaktører indeholder strategien forskellige forslag til en videreudvikling af kulturlivet med fokus på at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet.
 
Kulturministeriets nuværende redskaber rettet mod kultur i hele landet, som f.eks. de regionale kulturaftaler, videreudvikles og suppleres med nye initiativer. Strategien lægger vægt på,

     

  • at kulturaftaler mellem stat og kommuner får en endnu mere central betydning end i dag 
  • at den nuværende Provinspulje videreføres i en ny og mere strategisk Kulturpulje til hele landet
  • at fremme og understøtte lokalt samarbejde mellem kultur og erhverv
  • at de statslige institutioners virke i højere grad udbredes til hele landet 
  • at der etableres forsøg med nationale opdrag, hvor lokale institutioner midlertidigt varetager nationale udviklingsopgaver
  • at der fokuseres på det internationale perspektiv i lokale projekter.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Forud for fastlæggelsen af strategien har jeg rejst rundt i Danmark til en række dialogmøder med lokale kulturaktører for at diskutere forskellige ideer til at styrke kulturlivet i hele landet. Det har været inspirerende og berigende at opleve, at kulturen sprudler over det ganske land. Med kommunalreformen og de større og mere ressourcestærke kommuner er grundlaget skabt for en yderligere styrkelse af kulturlivet, og denne strategi giver nogle gode redskaber, som regeringen kan bruge til at understøtte og videreudvikle et rigt og blomstrende kulturliv i hele Danmark, også uden for hovedstadsområdet.”
 
Hent strategien

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Fuldmægtig Lise-Lotte Bjerre, tlf. 3392 3503