Kultur- og oplevelsescenter placeres i Roskilde - Nye oplevelses-zoner på vej i udbud

Regeringen er blevet enig med S, DF, RV og SF om vilkårene for udmøntningen af 90 mio. kr. til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark.

Parterne har besluttet at to nye initiativer sættes i gang:  

     

  • Et nyt center for kultur- og oplevelsesøkonomi skal styrke samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv. Centret placeres i Roskilde, og det forventes i drift fra sommeren 2008.
  • Fire nye erhvervsrettede oplevelseszoner skal styrke vilkårene for vækst i oplevelseserhvervene. De etableres efter to udbudsrunder henholdsvis primo og ultimo 2008.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og kulturminister Brian Mikkelsen:

Vi styrker med disse initiativer kultur- og oplevelsesøkonomien herhjemme. Gennem det nye Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi samt de fire oplevelseszoner sikrer vi, at kultur- og erhvervslivet i hele Danmark får bedre vilkår for at udnytte det store potentiale.
 
Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi skal styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Halvdelen af de i alt 50 mio. kr., der er afsat til centret,  går til konkrete samspilsprojekter.
 
Centret placeres i Roskilde og skal som nationalt center samarbejde tæt med eksisterende forsknings- og viden-institutioner samt sikre en bred regional forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien. Centret forventes i drift fra sommeren 2008.   
 
De fire erhvervsrettede oplevelseszoner skal styrke vilkårene for vækst i oplevelseserhverv, hvor Danmark har særlige erhvervsmæssige potentialer eller kreative kompetencer.
 
Oplevelseszonerne etableres efter to udbudsrunder. De to første zoner forventes udbudt i februar 2008 på tværs af områderne: Computerspil, mode, arkitektur/design eller madkultur. Erhvervs- og Byggestyrelsen afvikler hurtigst muligt informationsmøde om udbuddet.
 
De sidste to zoner forventes udbudt ultimo 2008 i fri konkurrence. 

Pressekontakt: 

Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf: 40 18 43 46, elj@oem.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf: 33 92 35