Kultur- og Udenrigsministeriet giver 2 mio. kr. til at støtte danske kunstnere i Berlin

Den synergi, der opstod ved genforeningen af Øst- og Vestberlin, har rakt langt ud over byens grænser, og Berlin er i dag en metropol for kunst og kultur på verdensplan.

Et stort antal danske kunstnere inden for alle kunstarter har haft øjnene åbne for den chance, der ligger i byens geografiske nærhed til Danmark. Mange har slået sig ned i byen, andre er blevet i Danmark, men ønsker på forskellig vis at deltage i det dynamiske berlinske kulturliv.
 
Som et led i bestræbelsen på at øge internationaliseringen af dansk kulturliv har Kulturministeren sammen med Udenrigsministeren besluttet at afsætte 2 millioner kr. over en toårig periode til støtte for danske kunstnere inden for alle kunstarter i Berlin.
 
Midlerne vil bl.a. gå til dansk deltagelse i den internationale berliner-begivenhed ”Design-Mai” og til en særudstilling, der skal sætte fokus på de dansk-berlinske billedkunstnere.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Der er allerede et stort antal danske kunstnere, der benytter sig af den fantastiske mulighed, som Berlin repræsenterer for dansk kunst. I den kommende tid vil endnu flere danske kunstnere hente ny energi og inspiration i Berlin, nye samarbejder vil blive skabt mellem dansk og berlinsk kunstliv og berlinerne vil for alvor komme til at lægge mærke til de nye spændende tilflyttere. Derfor er det oplagt, at vi støtter danske kunstneres bestræbelser på at slå igennem i denne centrale metropol.”

Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler:

 ”Kultureksport er et af de vigtigste redskaber til at fremme kendskabet til et land. Tyskland er en af vore vigtigste partnere, og dets hovedstad er blevet en kulturmetropol på verdensplan. Det er derfor oplagt at gøre Berlin til centrum for en stor dansk kulturindsats. Tyskland er også et vigtigt marked for produkter og produktioner skabt i kulturerhvervet. Berlin vil give kunstnerne større international erfaring, som sammen med kunstnernes kreative ressourcer kan styrke kultureksportarbejdet og byde kulturerhvervet på nye udviklingsmuligheder.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef i Kulturministeriet, Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598