Kulturelle lovforslag vedtaget i Folketinget

På Folketingets sidste dag før juleferien er der vedtaget en række lovforslag fra kulturminister Brian Mikkelsen, der dermed har fået flertal til en revision af ophavsretsloven, til ny fordeling af biblioteksafgiften samt til en ny radio- og tv-lov.

 

Efter 3. behandlingen i dag blev følgende lovforslag vedtaget:

     

  • L 19 om ændring af ophavsretsloven. Lovændringen gennemfører et EU-direktiv på området samt sikrer fortsat beskyttelse af kunstneres rettigheder. Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra 79 stemmer for og 17 imod.
  • L 59 om fordeling af biblioteksafgiften. Indførelse af bundgrænse på 1.535 kr. og aftrapning af støtte til bl.a. efterladte og redaktører. Loven bygger på en ny flerårsaftale for området og blev enstemmigt vedtaget.
  • L 40 om radio og tv-virksomhed. Gennemførelse af hovedparten af den nye medieaftale, der lægger op til bl.a. indførelse af public service kontrakter, liberalisering af reklameregler og af lokal radio- og tv-området samt udbud af digital tv-platform. Vedtaget med 58 stemmer for mod 50 stemmer imod.
  • L 78 om indkomstudligning for kunstnere (forslag fra Skattemin.) Giver kunstnere mulighed for at fordele indtægter over flere år og udnytte fradrag bedre. Vedtaget med 93 stemmer for og 6 stemmer imod.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtrykker glæde over vedtagelsen af de mange lovforslag og glæder sig til at se forslagene realiseret det næste stykke tid.

”Disse lovtiltag er blevet til i godt samarbejde med såvel de politiske partier som med de respektive brancher. Det er vigtige skridt i at skabe en kulturpolitik, der baseres på kvalitet fremfor kvantitet, hvilket er god borgerlig kulturpolitik,” udtaler ministeren.

Yderligere oplysninger:

Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598