Kulturen får et markant løft på 775 mio. kr. på finansloven

Ny kulturpakke på i alt 775 mio. kr. giver teatre, museer, landsdelsorkestre og kunstneriske uddannelsesinstitutioner et markant økonomisk løft i de kommende fire år. Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der står bag en ny ambitiøs kulturpakke på finanslovsaftalen, der bl.a. også sikrer penge til encyklopædien Den Store Danske, atombunkeren REGAN Vest ved Skørping og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Jeg er stolt af, at regeringen og Dansk Folkeparti nu kan præsentere en finanslov, der er så ambitiøs på kulturens vegne. Med 775 mio. kr. får vi mulighed for at prioritere en række vigtige områder som museer, landsdelsorkestre og teatre. Det vil komme borgere i hele landet til gode. Også de kunstneriske uddannelser får tilført midler på finansloven, så vi i de kommende år kan styrke arbejdet med fremtidens talenter rundt omkring i Danmark. Finansloven tilgodeser samtidig projektet Kend Dit Land, der styrker den kulturelle dannelse af børn og unge. Som kulturminister har jeg kæmpet for at få kulturen højere på dagsorden, da kulturen er fundamentet for vore liv. Med dette års finanslov vender udviklingen. Vi tager nogle store og vigtige skridt i den rigtige retning." 

Med finanslovsaftalen, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, afsættes i perioden 2019-2022 i alt 775 mio. kr. til prioriterede initiativer på kulturområdet.

Der er afsat i alt 72,9 mio. kr. til udbredelse af ”Kend dit land”, der giver danske børn mulighed for komme på dannelsesrejse rundt omkring i landet og opleve Danmarks mangfoldige natur, kultur og historie. Ligeledes er der afsat midler til at styrke vores fælles kulturarv – herunder 150 mio. kr til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 20 mio. kr. til REGAN Vest ved Skørping i Nordjylland – og 23 mio. kr. til encyklopædien Den Store Danske, der leverer pålidelig viden til danskerne. Her finder du et samlet overblik over alle prioriterede initiativer på regeringens finanslov  

Økonomi

De samlede bevillinger til kulturområdet i 2019 udgør i alt 8,4 mia. kr. på finansloven for 2019. Heraf er der afsat i alt 193 mio. kr. til prioriterede kulturelle initiativer i 2019. Kulturområdet er i de kommende år som alle store statslige driftsområder – underlagt regeringens omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget vil i 2022 blive tilbageført til kulturområdet. Her kan du se et samlet overblik over resultatet af kulturpakken og omprioriteringsbidraget

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon: 22 76 51 16

(pressemeddelelsen er revideret med nye tal den 5. december 2018 og den 19. december 2018)