Kulturens program for EU-formandskabet

I forbindelse med regeringens præsentation af det samlede program for det danske EU-formandskab har Kulturministeriet offentliggjort sit program for kultur- og idrætspolitiske møder og seminarer frem til nytår.

Det samlede danske formandskab er et arbejdsformandsskab. Det sætter også sit præg på programmet for Kulturministeriet. Der er ikke så mange aktuelle EU-sager under formandskabet på Kulturministeriets område. Det danske formandskab vil derfor sørge for at videreføre det eksisterende arbejde med blandt andet kunstneres mobilitet i Europa, fortsætte diskussionen af ”tv uden grænser” og sætte rammebetingelser for indholdsproduktion for nye interaktive medier på dagsordenen.

Det sidste vil bl.a. ske med afholdelsen af et seminar for eksperter udpeget af EU's medlemslande. Seminaret finder sted i København den 21-23. juli. Problematikken med kunstnernes mobilitet og cirkulation af værker i Europa belyses på et ekspertseminar i Århus i september. Den samlede indsats afsluttes med et rådsmøde for kulturministrene, der afholdes i Bruxelles den 11. november 2002.

Derudover vil der være en særlig indsats i bekæmpelsen af doping, hvor det danske formandskab vil koordinere EU-landenes indsats holdninger til arbejdet med antidoping-konventet i den internationale antidoping-organisation, WADA. Det vil blandt andet ske ved en uformel sportsministerkonference i November i Århus.

Det samlede program for Kulturminsteriets aktiviteter under formandskabet kan læses på www.kum.dk, hvor det også er muligt at læse en generel introduktion til kulturminister Brian Mikkelsens holdninger til de forskellige sager – hovedsageligt til brug for internationale journalister. Programpjecen vil udkomme på tryk den 9. juli.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Per Voetmann 3392 8332 og 40463426
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598